Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Τετάρτη 11  Ιανουαρίου 2017 18:00 - 21:00

2.  Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 10:00 - 13:00

3.  Τετάρτη 18  Ιανουαρίου 2017 18:00 - 21:00

4.  Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 10:00 - 13:00