Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Τετάρτη   21 Φεβρουαρίου 2018 ώρες 18:00 - 21:00

2.  Σάββατο  24 Φεβρουαρίου 2018 ώρες 10:00 - 13:00

 

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσης

Επίπεδα B2, C1 και C2

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ

 

Για ημερορμηνίες εξετάσεων

Επικοινωνείστε μαζί μας


Ημερομηνίες   
Προφ/κά Γραπτά
16/12/2017
x x
19/5/2018 x x