Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Σάββατο 26  Νοεμβρίου   2016 10:00 - 13:00

buy viagra sample

2.  Σάββατο   3  Δεκεμβρίου 2016 14:00 - 17:00

3.  Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 10:00 - 13:00