Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 ώρες 10:00 - 13:00

2.  Τετάρτη 28  Ιουνίου 2017 ώρες 18:00 - 21:00

 

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσης

Επίπεδα B2 και C2

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ

 

Για ημερορμηνίες εξετάσεων

Επικοινωνείστε μαζί μας


Ημερομηνίες   
Προφ/κά Γραπτά
15/7/2017
x x