Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Τετάρτη   22 Φεβρουαρίου 2017 ώρες 18:00 - 21:00

2.  Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017 ώρες 10:00 - 13:00

3.  Τετάρτη    1 Μαρτίου 2017 ώρες 18:00 - 21:00

4.  Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 ώρες 10:00 - 13:00