Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Τετάρτη  6 Δεκεμβρίου 2017 ώρες 14:00 - 17:00

2.  Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 ώρες 10:00 - 13:00

 

Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσης

Επίπεδα B2, C1 και C2

Αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ

 

Για ημερορμηνίες εξετάσεων

Επικοινωνείστε μαζί μας


Ημερομηνίες   
Προφ/κά Γραπτά
21/10/2017
x x
16/12/2017 x x