Εκπαιδευτικά προγράμματα σε εξειδικευμένες δεξιότητες των μηχανικών.

τις δράσεις του έργου, που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2009, μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι Μηχανικοί-εγγεγραμμένα μέλη του Τ.Ε.Ε. όλης της χώρας και τα τακτικά μέλη του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ε. (e-TEE).

Διαδικασία Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής που θα λειτουργήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου, www.e-engineers.tee.gr , θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του μήνα Ιούνη και θα είναι ενεργεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στους ωφελούμενους θα αντιστοιχεί ένας αύξοντας αριθμός από το πληροφοριακό σύστημα. Μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, θα κληρωθούν 2.000 ωφελούμενοι και οι υπόλοιποι θα είναι επιλαχόντες. Η ημερομηνία και η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει γνωστή μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ωφελούμενους.

Σε όλους θα σταλούν μοναδικοί προσωπικοί 16ψήφιοι κωδικοί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ: Οι 2.000 ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση μέσω του ΟΠΣ στο σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων (κατηγορίας 1 και κατηγορίας 2) και θα μπορούν να προσέρχονται στους φορείς εκπαίδευσης για να εγγραφούν προσκομίζοντας τον 16ψηφιο προσωπικό τους κωδικό. Οι ωφελούμενοι που δεν θα προσέλθουν στους φορείς εκπαίδευσης στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν, θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα και την επιδότηση, οπότε οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες.

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Οι επιλαχόντες θα έχουν πρόσβαση μέσω του ΟΠΣ στο σύνολο των προσφερόμενων προγραμμάτων. Σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, θα ενημερώνονται από το ΟΠΣ για τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα, ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας και τότε θα μπορούν να προσέλθουν στο φορέα εκπαίδευσης για την εγγραφή τους.

Ύψος Επιδότησης: Το ύψος της επιδότησης των ωφελούμενων ανέρχεται στο 90% του συνολικού κόστους του εκπαιδευτικού προγράμματος και περιλαμβάνει το κόστος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης του ωφελούμενου, με μέγιστο ποσό €1500.

Η συμμετοχή του ωφελούμενου είναι το 10% επί του κόστους του εκπαιδευτικού προγράμματος στην περίπτωση που αυτό είναι μέχρι 1500€. Στην περίπτωση που το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος κυμαίνεται από 1500€ έως 1650€, ο ωφελούμενος θα καταβάλει 150€ ενώ σε περίπτωση που το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος υπερβαίνει τα 1650€, ο ωφελούμενος θα καταβάλει το ποσό που θα αναλογεί στη διαφορά του κόστους του προγράμματος από το μέγιστο ποσό των 1500 €. Π.χ, αν το πρόγραμμα κοστίζει 1800€, ο ωφελούμενος θα πληρώσει 1800-1500=300€.