Η Cyber Education κάνει μια προσπάθεια με σκοπό την αναβάθμιση της εκπαίδευσης ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα εισαγωγικό και προχωρημένο που θα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση φιλοδοξούν να συνεχίσουν την εξαετή επιτυχημένη πορεία τους στον φιλόξενο χώρο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Cyber Education.

Κύριο μέλημά μας είναι ο σπουδαστής, και πως θα αποκτήσει την αίσθηση του χώρου που είναι απαραίτητη σε κάθε ενασχόλησή του με τα ΓΣΠ.

Σε αντίθεση με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα – σεμινάρια, τα οποία στην ουσία κάνουν εκμάθηση κάποιου συγκεκριμένου εμπορικού λογισμικού, ασχολούμαστε με τις βασικές αρχές των ΓΣΠ, ανεξάρτητα από λογισμικά. Με μια σειρά εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικά σχεδιασμένων για ενήλικες, οδηγούμε τους σπουδαστές μας στο να αποκτήσουν τη σωστή αίσθηση και διαχείριση του χώρου.

Τα έξι χρόνια της διδακτικής εμπειρίας της εκπαιδευτικής ομάδας του εργαστηρίου Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων και οι 450 και πλέον σπουδαστές μας αποτελούν εγγύηση για την επιτυχή έκβαση της νέας μας προσπάθειας.

Το εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι χρονικής διάρκειας 20 εβδομάδων και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος). Σε εβδομαδιαία βάση ο σπουδαστής διαθέτει 5-8 ώρες για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του μαθήματος.

Αντίστοιχα το προχωρημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι χρονικής διάρκειας 15 εβδομάδων διεξάγεται δύο φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος) και οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και δραστηριότητες είναι όμοιες με το εισαγωγικό.

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των σεμιναρίων μοναδική «δέσμευση» για τον εκπαιδευόμενο είναι η συμμετοχή του στα forums και στις συζητήσεις με τους καθηγητές (μέσω chat). Όλες οι απαραίτητες οδηγίες θα δοθούν στην εναρκτήρια συνάντηση. Ο σπουδαστής σε εβδομαδιαία βάση διαβάζει τη θεωρία, εκτελεί τα εργαστήρια με το λογισμικό που θα έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του και απαντά σε ένα τεστ αξιολόγησης.

Στο τέλος του σεμιναρίου παραδίδει μία εργασία(θέμα) και δίνει τις τελικές εξετάσεις στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μας.