Τα PTE General έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα διαφόρων ηλικιών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. ‘Εχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν  τις ανάγκες, όσων επιθυμούν να πιστοποιήσουν τη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που ήδη κατέχουν από την  κοινωνική και προσωπική τους ζωή καθώς και τον επαγγελματικό τους χώρο.

Η ομοιόμορφη δομή της εξέτασης αλλά και η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης καθιστούν ευκολότερη τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Η εξοικείωση που έχουν αποκτήσει οι μαθητές συμβάλει θετικά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Τα PTE General αποτελούνται από δύο μέρη: Τις γραπτές εξετάσεις, όπου αξιολογούνται οι δεξιότητες: Listening, Reading, Writing και μια προφορική εξέταση με αντίστοιχη δεξιότητα, το Speaking. Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων πραγματοποιείται απευθείας στη Μεγάλη Βρετανία ενώ της προφορικής εξέτασης πραγματοποιείται αρχικά στην Ελλάδα ή στην Κύπρο από άρτια εκπαιδευμένους εξεταστές και στη συνέχεια πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος στη Μεγάλη Βρετανία. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση αποτυχίας παρέχονται σχόλια σε κάθε εξεταζόμενο σχετικά με την απόδοσή του στη συγκεκριμένη εξέταση ώστε να βελτιωθεί καλύπτοντας τα κενά του.

Ποσοστά επιτυχίας

Βάση επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το 50% έως και το επίπεδο 4, ενώ ορίζεται το 60% για το ανώτατο επίπεδο, το επίπεδο 5. Ανάλογα με το ποσοστό που επιτυγχάνει ο κάθε εξεταζόμενος, στο πτυχίο αναγράφεται και η επίδοσή του, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Level A1 Level 1 (A2) Level 2 (B1) Level 3 (B2) Level 4 (C1) Level 5 (C2)
Pass 50%-59% 50%-59% 50%-59% 50%-59% 50%-59% 60%-69%
Merit 60%-69% 60%-69% 60%-69% 60%-69% 60%-69% 70%-79%
Distinction 70% και άνω 70% και άνω 70% και άνω 70% και άνω 70% και άνω 80% και άνω

Τα PTE General βασίζονται σε καθημερινά σενάρια έτσι ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα αποδεικνύοντας πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα. Τα θέματα βασίζονται σε αυθεντικές και σύγχρονες καταστάσεις που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους. Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις βασίζονται σε ρεαλιστικές καταστάσεις και όχι σε γραμματικές ασκήσεις. Η ανανεωμένη δομή της εξέτασης έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει πιο σύντομη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα της επίδοσης των μαθητών.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των εξετάσεων για τις περιπτώσεις Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Πλεονεκτήματα του PTE

Πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking)
Διεθνής Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια
Από το δεύτερο μέρος του listening ο υποψήφιος κερδίζει βαθμούς και στο writing
Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται ένας υποψήφιος
Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα
Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες
Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet
Σταθερή βάση στο 50% για τα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, Γ1 και 60% Γ2
Πληθώρα βιβλιογραφία προετοιμασίας
Επιλογή ενός από δύο θέματα εκθέσεων
Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο

Θέλετε άμεση πιστοποίηση;

Ζητήστε μια τιμή με βάση τις ανάγκες σας