Πιστοποιήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

pte
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας - Aποδεκτό από ΑΣΕΠ
Προγραμματισμένες Εξετάσεις:
15 Δεκεμβρίου 2018
pte
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ - Αποδεκτό από ΑΣΕΠ
Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων υπολογιστών :
15 Δεκεμβρίου 2018.

Άμεση Πιστοποίηση - (σε μια εβδομάδα)

ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση και Χρήση των Test Προσομοίωσης

Word - Excel - Internet - Outlook

ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση

pte
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας – Aποδεκτό από ΑΣΕΠ
Προγραμματισμένες Εξετάσεις: 15 Δεκεμβρίου 2018

center

no-repeat;center top;;

auto

pte
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ – Αποδεκτό από ΑΣΕΠ
Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων υπολογιστών : 15 Δεκεμβρίου 2018.

center

no-repeat;center top;;

auto

Άμεση Πιστοποίηση – (σε μια εβδομάδα)

ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση και Χρήση των Test Προσομοίωσης

Word – Excel – Internet – Outlook

ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση

center

no-repeat;center top;;

auto