Πιστοποιήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

pte
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας - Aποδεκτό από ΑΣΕΠ
Προγραμματισμένες Εξετάσεις:
23 Φεβρουαρίου 2019
pte
Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ - Αποδεκτό από ΑΣΕΠ
Ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων υπολογιστών :
27 Φεβρουαρίου & 2 Μαρτίου 2019.

Άμεση Πιστοποίηση - (σε μια εβδομάδα)

ΔΩΡΕΑΝ εκπαίδευση και Χρήση των Test Προσομοίωσης

Word - Excel - Internet - Outlook

ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση