Άμεση Πιστοποίηση - (σε μια εβδομάδα)
Δωρεάν εκπαίδευση
Δωρεάν χρήση Test Προσομοίωσης
Δωρεάν επανεξέταση

Εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής πάνω σε αντικείμενα που παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά εργασίας. Δίνουν την ευκαιρία για περαιτέρω εξειδικευμένη κατάρτιση σε υποψήφιους που έχουν σπουδές στο χώρο της πληροφορικής ή συγγενείς χώρους.

Επίσης, η δομή και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθιστούν τα προγράμματα προσιτά σε άτομα που επιθυμούν να συμπληρώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των σπουδών τους.

Ύλη / Ενότητες

Το Intermediate περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Programming in C++
Web design
FrontPage
Programming in Java
Flash
Διαχείριση Επικοινωνιακών Συστημάτων
E-commerce
Photoshop
Στελέχη Πωλήσεων Η/Υ

Που απευθείνεται

Σε άτομα που επιθυμούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους με ένα πιστοποιητικό που τους διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.
Σε εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να θέσουν αυξημένα standards στα στελέχη τους για το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν.
Σε άτομα που επιθυμούν να πιστοποιήσουν ή και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Κάθε ενότητα εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Θέλετε άμεση πιστοποίηση;

Ζητήστε μια τιμή με βάση τις ανάγκες σας